|Програмата| Проекта| Актуално|Галерия

 • Двудневната Национална заключителна конференция “Качествени социални услуги за деца от ДМСГД” се проведе на 26 и 27.11. 2010г. в гр. Ямбол. Присъстваха специалисти от Велико Търново, Дебелец, Русе, Сливен, Варна и София. На откриването на конференцията бе секретарят на Държавната агенция  „Закрила на детето” г-жа Даринка Янкова, която запозна присъстващите с държавната политика към Домовете за медико-социални грижи.

 • През първия ден на конференцията доклади за свършената работа представиха  д-р Донка Атанасова – директор на ДМСГД и ръководител на Защитените пространства, Марияна Бахтичева – социален работник, Станимира Василева – социален педагог и Стоянка Раднева – медицинска сестра, като част от екипа по проекта.

  На следващия ден конференцията продължи на място в ДМСГД гр. Ямбол. Там гостите наблюдаваха работата с деца, настанени в защитените пространства, обсъден бе процесът на деинституционализация на децата от подобни домове в страната.

   

 • Последните срещи с групата родители по проекта се състояха на 06 и 07.11. 2010г. Темите, които се обсъждаха бяха Необходима подкрепа. Институции, предоставящи услуги – здравни, социални, образователни. Бъдещето – моето и на семейството ми.

 • Партито „Малки вълшебници” се проведе със съвместното участие на момичетата от балет „Кала” при ОДК гр. Ямбол. Децата бяха много развълнувани. Тържеството бе изпълнено с много танци, песни и смях.

 • На 26 и 27 Ноември 2010г. ще се проведе НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “Качествени социални услуги за деца от ДМСГД”. Откриване на конференцията - зала 107 на Община Ямбол в 14.00 часа на 26.11.2010г. Предварителна програма

 • Четвъртият модул на семинара за повишаване квалификацията на персонала на ДМСГД гр. Ямбол се проведе през месеците септември и октомври с водещи психолозите Красимира Комнева и Диана Циркова от Центъра за психосоциална подкрепа гр. София -  партнираща организация по настоящия проект. Семинарът беше изнесен – обученията се проведоха в хотелски комплекс „Лесопарка” в близост до град Лясковец  Велико Търново. Всяка група от екипа премина двудневно обучение. Темите, включени в модула бяха „Разработване на програми за работа с деца от институциите. Методи и техники за изследване на потребностите. Разработване на план за действие”.

 • По време на срещите с родителите, участници в мобилната група на „Училище за родители”, които бяха проведени на 04. и 05. септември бяха обсъдени темите,  свързани с рисковите фактори при ранната бременност, агресията, зависимостите и последствията от тях.

 • Темата на творческото обучение бе „ Рисуване върху стъкло”, което беше много интересно за децата.

 • По време на обучението в социални умения на децата бе представена мултимедийна презентация на тема : „Какъв искам да стана? Моето бъдеще.” Запознаха се с различните професии по интересен и достъпен за тях начин.

 • На 25.09.2010г беше организирано детско парти на тема „Играем и учим заедно” във връзка с началото на новата учебна година.

 • Обучението за родителите бе проведено на 28 и 29 август. Темите, които се  обсъждаха бяха „Дневен режим” , „Правилата в семейството, училището, общността, обществото.”

 • Детското парти организирано  през месец август бе под надслов „Слънчево лято”. Обучението по социални умения бе на тема „Светът на децата – светът на възрастните”, а по време на творческите умения децата сътвориха чудесни апликации  на морското дъно.

 • За децата, настанени в Защитените пространства по проекта ежедневно полагат грижи квалифициран екип от специалисти – социални работници, социални педагози и медицински сестри.

 • И в най-горещите летни дни продължават дейностите по проекта. Темите разисквани в  училището за родители през  месец юли бяха  ”Превенция на детските болести – симптоматика, поведение при конкретните симптоми” и „Как да се грижим по-добре за децата с проблеми-дефицити”. Майките споделиха своите проблеми, свързани с често боледуващите си деца и неблагоприятната среда на живот, в която са принудени да ги отглеждат. Интересът към предоставяната консултантска помощ нараства. Предстои включване на нови семейства в риск в мобилната група от родители.

 • Детското парти под надслов „Босоного детство” зареди децата и екипа с много положителни емоции. Обучението на децата в  развитие на социални умения бе свързано с приятелството и музиката „Пея и танцувам с моите приятели” . По време на творческото обучение децата усвоиха нови техники за рисуване с пръсти.

 • На 6 и 7-ми юли се проведе поредната супервизия под ръководството на г-жа Диана Андонова. По време на груповата работа водещият работи с чувствата и преживяванията на екипа, свързани с извеждането на 5 деца от ДМСГД – Ямбол в социална институция Дом за деца с увреждания – с. Искрец, община Карнобат. По време на индивидуалните супервизии бяха обсъдени конкретни проблеми в работата на специалистите от екипа. Супервизията започва да дава ефекти върху тяхната субективност – основния инструмент при работа с деца.

 •   На 8 и 9-ти юли бе проведен семинар по Модул 3 с трета група от персонала на ДМСГД. На участниците бе предложен  документален филм за дискусия, който отразява промените, които се случват с дете на 17 месеца, оставено за временно отглеждане в институция за период от 9 дни.

 • На 19.06.2010г. се проведе обучение на децата от ДМСГД в социални умения на тема „При децата извън дома”.

 • Обучението в творчески умения се състоя на 26 юни – под ръководството на опитните педагози децата изработиха маски и знаменца за детско парти.

 • На 26 и 27. 06.2010г. се проведоха ежемесечните срещи с родителите по дейността „Училище за родители” . Темите, които бяха обсъдени са „Вземане на решение” и „Формиране на ценностна система”.

  Обучения на децата за месец май, 2010г.

  Обучение по творчески умения - Обучението се проведе на 22.05.2010г. в ДМСГД. Тема на настоящата среща с децата от защитените пространства бе „Работа с природни материали”. Предвид хубавото време и наличието на цветна градина и двора, заниманието се проведе на открито. Директният контакт с живата природа спомогна изключително много децата да разтворят сетивата си за възприемане на нови за тях усещания. Свободата, която имаха за движение на открито и неограниченото пространство провокира у тях непоказвани до сега емоции, чувства и поведение.

  Обучение по социални умения - Обучението по социални умения се проведе на 15.05.2010г. Тема на обучението бе ''Предметите, които ме заобикалят, ми служат''. Подчинени на темата, заниманията, които подбрах за децата имаха за цел да упражнят и доразвият познанията на децата за заобикалящата среда, повишаване на уменията за ориентиране в пространството чрез форми и цветове.

  Обучението на персонала  се проведе на 13 и 14 май. Започна работа по Модул3 – „Работа с деца със специални потребности – проблемите във физическото и психическото развитие на децата. Границата между норма и патология в детското развитие. Имаше прожекция на филма „Историята на малкия Джон” /подарен от Ана Фройд Център – Лондон/

   

 • На 31.05.2010г. се проведе пресконференция за отчитане на дейностите през първите 6 месеца по проекта "За по-добро бъдеще на децата". Ръководителят на проекта г-н Живко Цирков представи резултатите от следните дейности: 1. Изграждане и обзавеждане на Защитени пространства; 2.Изграждане и дейност на Партньорски съвет; 3. Провеждане на супервизии на персонала и екипа; 4. Семинари за квалификация на персонала; 5.Актуализиране на индивидуалните планове за грижи за децата; 6. Работа с деца в защитените пространства; 7. Обучения на децата за развитие на социални и творчески умения; 8. Организиране на празненства за децата от ДМСГД; 9. Консултации и обучения за развитие на родителски умения; 10. Създаване и разпространение на индивидуални продукти.

  Свои впечатления споделиха д-р Д. Атанасова   - директор на ДМСГД и г-жа М. Белчева от Община Ямбол , както и членовете на екипа, работещи по проекта. Пресконференцията беше отразена от местните кабелни телевизии "Диана кабел" и "Супервижън", както и от местния печат.

   

 • На 27 април във вестник “Делник” бе публикувана статия  по проекта „Алтернативни социални услуги за малки деца” под заглавие „Те очакват своите родители”. Ръководителят на проекта г-н Живко Цирков и ръководителят на защитените пространства и директор на ДМСГД д-р Донка Атанасова споделят развитието на дейностите в защитените пространства и резултатите постигнати до момента.

 • Обучението в творчески умения  бе на тема: „Изработване на рисувани картички” и се състоя на 24.04.2010г. Децата се забавляваха, сътворявайки чудесни пролетни картички, под напътствието на опитните педагози Таня Николова, Добринка Иванова и Златка Георгиева.

 • На 17.04.2010г се проведе обучение на децата за развитие на социалните умения на тема: ”Облеклото – част от индивидуалността на детето” .

 • Училището за родители отново посрещна майките от целевата група. Обучението се проведе на 10 и 11 април.

 • Детското парти през месец април бе посветено на Великден и мина под мотото „Великденски помагачи”   - на 3-ти април 2010г. Залата бе украсена празнично, а настроението на децата бе повече от еуфорично. Помощ в организацията на партито оказаха и две от доброволките към ЦОПСИ. Децата декорираха и оцветяваха хартиени великденски яйца. Украсиха и аранжираха великденско пролетно дърво. Научиха песничката „Чук, чук яйчице” . Интересен момент на изненада бяха скритите шоколадови яйца за всяко дете, оставени от Великденския заек, които трябваше да бъдат открити.

 

  На 27 и 28 март се проведе поредното обучение с родителите.

 • На 20.03.2010г. бе проведено детското парти на тема „ Пролетно настроение”  - във връзка с настъпване на първа пролет. Децата танцуваха, рисуваха и се забавляваха заедно с водещите и доброволците към сдружение ЦОПСИ.

 • На 20 и 28 март бяха проведени срещите с родителите – по дейността „Училище за родители” - превантивна дейност със семейства  с малки деца в риск. Водещ на обучението е Таня Трифонова. Консултантите назначени по проекта  - юрист, лекар, социален работник, ресурсен учител и психотерапевт оказват специализирана помощ на всяко едно семейство в риск, заявило желание за съдействие.

 • На 21.03.  в обучението по творчески умения децата изработиха и аранжираха великденска украса – изработване на картина чрез апликация и рисуване с пръсти – „Великдеснски заек” .

 • На 13.03. бе проведено обучението по социални умения –  на тема „Храната, която обичам. Умения за хранене”. Децата се запознаха отблизо с плодовете и зеленчуците, разликите между тях, хигиената при хранене. Направихме изложба от красиво оцветените картинки на плодове и зеленчуци.

 • На 18 и 19 март бе проведено обучението по модул 2 с втора група от персонала на ДМСГД.

 • На 13 и на 21.02.2010г. бяха проведени обученията на децата в социални и творчески умения – с водещи Таня Николова, Добрина Иванова и Златка Георгиева. Темата на обучението по социални умения беше „Това съм аз. Това е моето тяло. Лична хигиена на детето.” А творческото обучение беше свързано с изработването на мартенички за предстоящия празник.

 • На 27.02.2010 г. в  ДМСГД гр. Ямбол се проведе поредния детски празник по повод  Баба Марта. Участници в него бяха децата, изведени в  защитените пространства по проект „Алтернативни социални услуги за малки деца”.Освен тези 24 деца в празника се включиха и голяма  част от останалите деца в дома. Много изненади, танци и забавни игри повишиха градуса на настроението при децата. Те с нетърпение очакваха пристигането на Баба Марта, която да върже на всички деца мартенички за здраве и чистота, за прогонване на болестите и злото от техния дом. Освен традиционните мартенички, Баба Марта подари на всяко дете  кокиченце, като предвестник на идващата пролет. Децата хапнаха и залък от медената питка, замесена от Баба Марта, за да бъдат здрави, бели и червени през цялата година. Специални гости на децата от дома бяха малките танцьори от балет „Кала” при Общиински детски комплекс с ръководител Таня Николова. Всички танцуваха, пяха, рецитираха стихотворения за празника. Увлечени от танца на по-големите каки и батковци, възпитаниците от ДМСГД  танцуваха с тях и дадоха сериозна заявка за постижения и талант в тази област. За всички бе подготвена почерпка от сладкиши и плодове. Така този ден се превърна в празник не само на децата, но и на целия персонал в дома. Всички бяха много щастливи от възможността да се радват на светналите очички и звънкия  детски смях. /сценарий/

 • Дейностите за месец февруари, предвидени по проект „Алтернативни социални услуги за малки деца” се осъществиха успешно. На 11 и 12 .02. 2010г. бе проведен поредния семинар за повишаване квалификацията на персонала на ДМСГД  -   по Модул 2 -първа група. Темата на Модула е – „Успешната работа в екип”  - видове екипи, при извършване на соц. работа, процесът на комуникация, ефективно слушане, групова структура, групова динамика. Бе реализирана интерактивна игра с групова дискусия в ситуация на информационен дефицит. Водещи на обучението са психолозите д-р. Диана Циркова и Красимира Комнева .

На 18 и 19.01.2010г. се състоя предвидената за месец януари супервизия на екипа.

На 14 и 15.01.2010г. бяха проведени обучения на персонала, III група, модул 1.

На 09.01.2010г. се проведе обучение за творчески умения на децата от дома.

На 10.01.2010г. се проведе обучение на децата от Дома за медико-социални грижи в гр.Ямбол за социални умения.

На 22.12.2009 г. екипът на сдружение ЦОПСИ организира тържество по повод  наближаващите Коледни празници  за децата от ДМСГД  Ямбол.

През месец декември започна обучението за развитие на социални и творчески умения на децата настанени в защитените пространства в ДМСГД гр. Ямбол. Водещи на обучението са опитни педагози от екипа на ЦОПСИ. По повод наближаващите Коледни празници бяха организирани игри и забавления. Децата украсиха стаите си със собственоръчно изработени гирлянди и картички. Снимки от обученията

Приключиха ремонтните дейности на защитените пространства за деца от ДМСГД Ямбол. Tържественото откриване се състоя на 10.12.2009г. в присъствието на г-жа Спаска Спасова и Милена Янъкова от АСП, медии, консултанти по проекта и представители на Община Ямбол. Снимки на защитените пространства след ремонта. Снимки от откриването.

Ремонтни дейности - месец ноември - декември 2009г.

Дарения

Конференция - представяне на проекта

 

Text Box: ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА
Text Box: АЛТЕРНАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение ЦОПСИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган