- награждаване

  Резултати от конкурсите:

            Предварителен фото конкурс

            Предварителен кино конкурс

            Моментен кино и фото конкурс

            Награди на публиката

23.10.2010г. - моментен кино и фото конкурс - обявяване на задачата

        

22.10.2010Г. - откриване на фото изложба

22.10.2010г. - Откриване на фестивала и представяне на филмите

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия обявява фотоконкурс за постоянно пребиваващи в ЕС лица на възраст от 14 до 18 години, работещи заедно в екипи с цел проучване на темата за еврото в Европейския съюз. За да участвате, трябва да изпратите оригинална снимка, направена от вашия екип, която да илюстрира вашата представа за еврото. Какво означава еврото за вас? Какво харесвате по отношение на еврото? Снимката трябва да е придружена от кратък обяснителен текст.  Първият кръг от конкурса ще се проведе на национално ниво: ще има по един екип-победител за всяка участваща държава-членка на ЕС. Всички членове на екипа ще получат награда. Седемте най-добри екипа измежду 27-те национални победителя ще бъдат поканени в Брюксел, където крайният екип-победител ще получи своите награди на церемония по награждаването. За повече информация посетете сайта на конкурса: http://euroinphoto.eu/index_bg.htm.

    На 9.01.2010 г. се проведе работна среща по проект „Визия за бъдещето”. На тази среща бе представена и обсъдена образователната програма, която ще се провежда с учениците в 5-те училища -  партньори по проекта и стартира през месец януари 2010 г. Присъстваха директорите на училищата – партньори: ГПЧЕ ”В.Карагьозов”, ПГИ „Г.С.Раковски”, ОУ”Й.Йовков”, Г”Св.Кл.Охридски"- гр.Елхово и ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” – с. Бояджик, учители, водещи на образователната програма и екипа на ЦОПСИ.

            Образователната програма ще се проведе в два блока: „История и естетика на киното” и „Образът на младите в световното и българското кино”. Срещата бе необходима, за да се обсъдят основните теми, включени в програмата, да се даде отговор на възникналите въпроси. В свободен разговор учителите и екипа на ЦОПСИ уточниха основните моменти, свързани с участието на децата в групите за работа, отчитането на преминалите обучителни часове, организирането на работата по време на обучението. Координаторът на проекта Живко Цирков и Добринка Иванова – координатор на клубната дейност, предоставиха материали, необходими за провеждане на образователната програма, на хартия и в електронен вариант, за да се облекчи работата на учителите. Всяко училище получи DVD с интересни филми, образци на документалното и игралното кино, информация за историята на киното, емблематични филми на известни френски, италиански, руски, български режисьори. По този начин работата по тази програма ще бъде не само полезна, но и интересна за децата, а интерактивните методи на обучение ще допринесат за изграждане на траен интерес към киноизкуството.

 

 

На 9.12.2009г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Областна управа - Ямбол се проведе  публичното представяне на проекта "Визия за бъдещето”.

На срещата бяха представени:

-         СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „Да направим училището привлекателно за младите хора“;

-     Проектът, по който ще работят сдружение ЦОПСИ и избрания екип;

-     Партниращите организации.

 В пресконференцията  участваха:

-          представители на Областна управа Ямбол;

-          представители на целевите общини;

-          представители на РИО към МОМН;

-          директори на училища-партньори;

-          част от екипа на проекта;

-          журналисти и общественици. 

Снимки от конференцията

Живко Цирков

Ръководител

Йордан Милков

Координатор на партньор 1

Румяна Никова

Координатор на партньор 2

Мима Митева

Координатор на партньор 3

Георги Карастоянов

Координатор на партньор 4

Каля Манева

Координатор на асоцииран партньор

Добринка Иванова

Координатор на клубове

Димитринка Кабакова

Счетоводител

Гергана Величкова

Технически сътрудник

Владимир Шишков

Връзки с обществеността

Данаила Болградова

Информационно обслужване

Диана Андонова

Консултант