ДОКУМЕНТИ - ActiviteCitizens

Към съдържанието
Документи

Активни граждани
Внесени предложения и препоръки до общините в област Ямбол

Нашите граждански предложения
Публикации за информационната кампания:
        Уважаеми граждани на област Ямбол,
       Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ /ЦОПСИ/ провежда проучване сред жителите на област Ямбол, за да се установи какво е отношението към местната власт и какви предложения могат да се направят за подобряване на бъдещата работа. Проучването е важна част от проекта „Активните граждани променят местните политики“, като при неговото финализиране ще бъдат изготвени оценъчни доклади за всички общини в област Ямбол, които ще бъдат публично оповестени. За представяне на различни мнения и съставяне на по-обективна оценка, моля да попълните приложената анкетна карта и след това я изпратите на нашия имейл - cepsi95.yambol@yahoo.com  до 9 декември 2022 г.  

Център за образователни технологии и социални инициативи

гр. Ямбол, ул. Искър 1а
Назад към съдържанието